Kontakt

Jozef Bohumel BOEL
Prevádzka: Novozámocká 582, 941 07 Veľký Kýr | Štúrová 118, 949 01 Nitra
Sídlo firmy: Novozámocká 597/86, 941 07 Veľký Kýr

tel.:037/77 202 71, 035/65 93 028
e-mail:boel@boel.sk

IČO: 32744145, DIČ: 1020402251, IČ DPH: SK1020402251

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 403-7491